Broušení podlah

Broušení podlahy je jedna z metod, kterou nejčastěji používáme při celkové renovaci podlah. Ve většině případů se věnujeme broušení dřevěných podlah a parket, případně jsme schopni brousit také podlahy betonové. Podlahy, které lze brousit mají oproti podlahám kde tato možnost není jednu zásadní výhodu. Při šetrném a odborném broušení a následném ošetření lze dosáhnout v podstatě původního vzhledu podlahy a při následné kvalitní údržbě podlahy lze tento vzhled udržovat po mnoho let. Máte-li zájem o profesionální broušení a renovaci podlahy, rádi Vám zdarma zpracujeme cenovou nabídku.

1) Broušení dřevěných podlah a parket

Pro broušení dřevěných podlah jem vybaveni speciálnimi bruskami pro plošné broušení i pro broušení v rozích. Brusky jsou napojeny na průmyslové vysavače pro minimalizaci prostupu a usazování prachu v okolí. Dle vzhledu a struktury povrhu podlahy zvolíme hrubost povrchu brusného padu, vždy se však snažíme zbrousit pouze takovou vrstvu podlahy, která je nezbytná k dosažení cíleného vzledu. Nemalou roli tu hraje zkušené oko a praxe našich podlahářů, kteří přesně ví jakým způsobem boušení dřevěných podlah provádět a kdy vyměnit pad za jemnější variantu. Dřevěnou podlahu je nutné po vybroušení dále ošetřit, aby si svůj vzhled zachovala co možná nejdéle.

Broušení podlah

2) Broušení betonových podlah

Broušení je prováděno brousícími soupravami s průmyslovými vysavači k zamezení prašnosti. Jako nástroje jsou při broušení převážně používány brusky s pady diamantovými či tvrdokovovýmy. Broušení je technologie vhodná pro jemné, méně razantní upravení povrchu betonové plochy. Pro výraznější zásahy do betonových podlah je nutné použít frézování. Broušením betonu se odstraňuje poškozená povrchová vrstva do hloubky cca 1-2, mm, tímto způsobem lze odstraňovat i lokální větší nerovnosti podlah. Pokud po broušení zůstává podlaha matná, díky vysokootáčkovým diamantovým brusný padům dosáhneme vysokého lesku za použití ekologických metod.

Broušení podlah

Výhody spolupráce s námi

  • Bezplatná návštěva technika a konzultace
  • Bezplatné zpracování položkového rozpočtu
  • Profesionální vybavení pro bezprašné boušení
  • Spolehlivost a dodržení smluvených termínů
  • Zakázky realizujeme 7 dní v týdnu
  • Pracujeme také ve večerních a nočních hodinách
  • Možnost broušení velkých ploch
  • Stovky realizovaných zakázek

Co určuje cenu broušení podlahy

Uvažujete-li zda podlahu vyměnit nebo vybrousit, hrají ekonomické faktory s ohledem na pořizovací ceny nové podlahy jednoznačně pro variantu vybroušení a následného ošetření. Metodu broušení a následného ošetření podlah lze navíc opakovat i vícekrát. Cenu broušení podlahy určujeme po zhodnocení stavu podlahy, kde hlavním faktorem je hloubka a stupeň poškození podlahy. Čím hlubší je poškození, tím větší vrstvu musíme zbrousit a spotřebujeme tak více brusného materiálu. Důležitým faktorem je také členitost broušených ploch a přístupnost.

Prodloužení životnosti podlahy

Obnovení podlahy pomocí broušení slouží nejen k oživení jejího vzhledu, ale také prodlouží její životnost. Díky broušení a dalším finálním úpravám předejdete dalšímu šířícímu se poškození, jako například u betonových podlah rozbíhání prasklin a dřevěných podlah například výškovým rozdílům vznikajícím mezi jednotlivými parketami. Pravidelnou údržbou také zajistíte bezpečnost při pohybu v místnostech a průmyslových prostorách u poškozených podlah je mnohem vyšší riziko pádu způsobeného nerovností podlahy, nebo přílišnou klouzavostí.