Čistění průmyslových podlah

Čistění průmyslových podlah

Proč přistoupit k průmyslovému čistění podlah? V dnešní době, kdy všude za městy potkáváme obrovské průmyslové haly není nic neobvyklého na tom, že se spousta firem zabývá čistěním průmyslových podlah a jejich úklidem a údržbou. I naše firma Vám v tomto ohledu může nabídnout několik služeb. Ve strojních firmách často dochází k hloubkovému znečištění podlah mastnotou a jinými chemickými přípravky, které se, ani pravidelným čištěním neodstraní. Při rozměru těchto ploch je poté jedinou možností přistoupit k jejich profesionálnímu vyčistění.

Vysoká čistota povrchu díky čištění průmyslových podlah

Je zde několik faktorů, proč je čistota průmyslových podlah důležitá, firmy pracující ve sterilně čistém prostředí si nemohou dovolit jakýmkoliv způsobem ohrozit výrobu produktu, v tomto případě si nikdo z nás nedokáže představit, jak ve farmaceutickém průmyslu někdo drhne podlahu mopem s kýblem vody s přísadou jaru. Právě tyto prostory vyžadují pravidelné profesionální čistění, které Vám i my jako firma můžeme nabídnout. Pokud podlahy nejsou pravidelně čištěny dochází ke zhoršení vlastností povrchu i jeho životnosti. Pro předejití těchto problémů je základem zvolit správný typ jak mechanického, tak chemického čistění. V tomto ohleduje je potřeba využití kvalitního mycího stroje, vybraného dle velikosti a typu plochy. Stejně tak je důležité použít nevrstvící se chemické prostředky a v neposlední řadě mít k dispozici proškolené pracovníky.

Čistění

Například u cementových podlah dochází k jejich poškození každodenním užíváním, kdy vznikají drobné škrábance, do kterých se dostávají nečistoty. Je proto nutné mýt podlahu mopem s čistou vodou na denní bázi. Při hloubkovém čištění průmyslových podlah naopak nesmíme používat ostré kartáče, které by v podlaze zanechaly nové rýhy. Stejně tak je pro tento typ podlah nepřípustný aceton a jiná silná organická čistidla. Mnohem odbornější postupy používáme u čistění podlah litých epoxidových, zde kromě běžné denní údržby, vysávání a používání PU – čističe, je pro velké prostory nezbytné použít mycí automat. Používáme zde PU čistič ve vhodné koncentraci s vodou, způsob ředění je určen stupněm znečistění podlahy. Na zaleštění jemných škrábanců používáme diamantový pad.

Odstranění značení

Ve firmách často používáme k vyznačení a ohraničení nejrůznější místa na podlaze. Při čistění průmyslové podlahy Vám pomůžeme i s tímto problémem, naše stroje dokáží odstranit nejen barevné lepené a nátěrové značení, ale i stopy po pneumatikách od vysokozdvižných vozíků. Při odstraňování již nepotřebného značení používáme chemického, nebo mechanického systému bez zásahu do podkladu. Často se tohoto řešení využívá při předávání objektu zpátky pronajímateli.

Pravidelná údržba

K dalšímu pravidelnému čistění průmyslových podlah se také používá sprejová metoda čistění. V tomto případě se čistič zředí s vodou, roztok se mlhově sprejuje na celý povrch podlahy a ta se poté čistí jednokotoučovým strojem. Tuto metodu používáme i pro mezistupňové pravidelné čistění. U leštění podlah platí, že čím vyšší otáčky u padu nastavíme, tím bude povrch lesklejší. U některých typů podlah je také důležité dodržovat pravidelné intervaly v nanášení impregnačních past, které podlaze dodávají ochranný a protiskluzový film a zároveň vyplňují póry. Vzhled interiéru je pro firmy důležitý, čisté prostředí ve firmě dělá dobrý dojem nejen na pracovníky, ale hlavně i na zákazníky zvažující navázání spolupráce s firmou.