Marmoleum

Marmoleum je podlahová krytina z přírodních materiálů. Marmoleum se řadí mezi linolea a vyrábí se již od konce devatenáctého století. Jeho název je složeninou latinských výrazů linum (len) a oleum (olej). Marmoleum je na trhu v široké barevné škále, s různými strukturami povrchu a mnoha různými vzory od jednoduchých geometrických obrazců a dlaždicových vzorů až po složité např. květinové obrazce. Pořídit se dá na metry, ale lze zakoupit i čtverce nebo obdélníky marmolea. Na trhu je dostupná dokonce i varianta marmolea typu plovoucí podlaha. Údržba a čištění marmolea je snadná a pokud je prováděna pravidelně, má marmoleum dlouhou životnost.

Složení a postup výroby marmolea

Složení marmolea je čistě přírodní. Základem pro výrobu marmolea je lněná fermež vytvořená oxidačním procesem z lněného oleje. Do fermeže se přidává směs pryskyřice, vápence, pigmentů, dřevité moučky a korku. Po zahřátí je směs pod vysokým tlakem lisována na jutovou osnovu.

Výhody marmolea

Marmoleum je vysoce odolná podlahová krytina, která vydrží svou funkci plnit řadu desetiletí. Zároveň se jedná o podlahovou krytinu se snadnou a nenáročnou údržbou. Proto se v domácnostech podobně jako linoleum využívá zejména na podlahách v kuchyních a domovních chodbách, kde obvykle pokrývá celou podlahovou plochu místnosti, případně pokud je složeno z více kusů, bývají tyto kusy obvykle spojeny nepropustnými spárami.

Jedná se o materiál pružný, chůze po marmoleu je tedy šetrnější ke kloubům a zároveň tlumí zvuk kroků i případných nárazů. Marmoleum také dobře snášejí alergici i astmatici. Marmoleum je antistatické a také dobře vodí teplo. Proto je vhodnou podlahovou krytinou v místnostech vybavených podlahovým vytápěním. Další výhodou marmolea jsou výborné zvukové izolační vlastnosti. Také dobře odolává ohni.

Na rozdíl od dřevěných podlah a parket je marmoleum vysoce odolné proti poškození vodou. Povrchu marmolea neublíží mokré ani zablácené boty nebo nanesený sníh. Loužičky nebo kapky vody či jiné neagresivní tekutiny stačí jednoduše setřít. Tekutinou, pokud neobsahuje agresivní kyselé nebo zásadité složky, se povrch marmolea nepoškodí, ani když na něj tato tekutina působí po delší dobu.

Údržba marmolea

Povrch bývá tvořen vrstvou ochranného polymeru, který brání poškození podlahové krytiny a údržba marmolea tak probíhá jednoduše. Pokud dojde k poškození povrchu marmolea mechanicky, jiskrou, žhavým popelem z cigarety apod., obvykle stačí šetrně seškrábnout svrchní vrstvu polymeru z postiženého místa a místo ochranným polymerem znovu zatřít.

Přesto, že je možné poškozený povrch marmolea relativně snadno alespoň provizorně renovovat, je vhodné zamezit jeho poškození. To mohou způsobit vysoké podpatky nebo zrnka písku a kamínky nanesené domů na podrážkách bot. Proto je vhodné přezouvat se do přezůvek hned po příchodu do bytu nebo domu, samozřejmě ideálně co nejblíže od vchodu.  Pokud není přezouvání možné, je vhodné boty před vstupem do místnosti alespoň důkladně očistit o rohožku. Z důvodu celkové čistoty ostatních prostor bytu je vhodné zbavit boty i přebytečné vlhkosti, zejména pokud se přes vstupní chodbu pravidelně prochází do koupelny nebo do dalších místností. Nicméně stejně jako u linolea je i u marmolea stěžejní soustředit se hlavně na očištění abrazivní částic, které by mohly zapříčinit poškození povrchu.

Díky vysoké odolnosti vůči poškození vodou je údržba marmolea výrazně snazší než údržba parket nebo dřevěných a bambusových podlah.

Části marmolea vystavené přímému světlu postupně blednou a vzniká tak barevný rozdíl mezi zakrytými a odkrytými částmi podlahové plochy. Po odkrytí zakrytých částí se ale barevný rozdíl vyrovná do stejného odstínu.

Čištění marmolea

Jednotlivé skvrny z marmolea odstraňte, jakmile se objeví. Většinu skvrn lze snadno a bezpečně odstranit suchým hadrem nebo vodou, případně vhodným čistícím prostředkem. Zaschlé a zarputilé skvrny zlikvidujeme benzínem nebo lihem smíchaným s vodou. Na čištění skvrn ani celé podlahy nikdy nepoužívejte zásadité prostředky jako je čpavek nebo soda ani silná rozpouštědla jako např. aceton.

Běžné čištění marmolea je dostačující provádět suchou cestou. Ideální je zamést nanesené nečistoty a prach z povrchu marmolea smetákem s jemnými chlupy nebo prachovým mopem. Lze použít i vysavač s kartáčovým nástavcem. Vodu a vhodný čistící prostředek stačí použít při větším znečištění nebo pravidelném větším úklidu.

Mokrou cestou lze marmoleum čistit vodními roztoky šetrných čistících prostředků. Na trhu jsou k dostání přípravky určené přímo na čištění marmolea a péči o povrchy marmolea. Použijete-li běžný čistící přípravek, vždy se ujistěte, zda je na čištění marmolea vhodný. Prostudujte informace na etiketě přípravku, případně na internetu. Nejste-li si jisti, ověřte konzultací se specialistou, zda je použití daného prostředku na čištění podlahy z marmolea vhodné. V žádném případě by se neměly používat abrazivní čistící prostředky, jako je písek na nádobí, a to ani jeho tekutá varianta. Přes vysokou odolnost marmolea mohou abrazivní částice jeho povrch poškodit.

Renovace marmolea

Prodloužení životnosti marmolea je možné docílit jeho voskováním, kterým zakryjeme povrch marmolea ještě další ochrannou vrstvou. Před voskováním je třeba marmoleum důkladně umýt a nechat pořádně uschnout. Vhodné je také zahladit speciálním plničem prasklinky a mikroskopické trhliny, čímž dosáhneme sjednocení povrchu marmolea. Renovace povrchu a následná aplikace vosku na povrch marmolea je činnost náročná na přesnost. Proto je nejvhodnější svěřit její realizaci odborné firmě, která má zkušenosti v oboru a práci odvede na profesionální úrovni.