Kamenná podlaha

Kamená podlaha se nejčastěji vyrábí ze žuly, pískovce mramoru, andezitu, vápence, břidlice, či mramoru. Například žula vyniká neobyčejnou tvrdostí, pískovec svou náramnou pastelovou barvou a značnou tuhostí. Zato mramor může působit chladně, ale reprezentativně.

Přírodní kamenná podlaha se v našich domech stává známkou jakéhosi luxusu, zároveň svou dlouhou životností a živostí vnáší pevný zemský element. Pokud pomineme mechanické poškození, které je i tak dost nepravděpodobné, životnost podlahy přesáhne životnost domu. Navíc barevnost této podlahy je stálá a s časem nebledne.

Tyto podlahy jsou proto vhodné nejen do míst, kde je nutná odolnost proti vlhkosti a vysokým teplotám, ale zároveň se jedná o jeden z nejhygieničtějších materiálů, proto se dobře hodí pro astmatiky a alergiky. Snad jedinou velkou nevýhodou je vyšší pořizovací cena.

Kamenná podlaha a její běžná údržba

Kamenná podlaha se běžně čistí od prachu za pomoci smetáku.S většinou nečistot si poradí mop s čistou vodou, případně běžně dostupný saponát. U těžších skvrn, např. od čaje, vína, kávy velmi záleží na typu kamene a postupy úklidu se budou různit. Například mramor je náchylný na poleptání a není tedy vhodné používat žádné kyseliny.

Ve venkovním prostředí je kamenná podlaha extrémně namáhána různými znečišťovateli, mezi než patří:

  • Posypová sůl
  • Exkrementy domácích zvířat, nebo holubí trus
  • Řasy a lišejníky
  • Plísně a houby
  • Různé skvrny olejů, mastnoty a jiné
  • Voskové nátěry dlažeb
  • Prach, saze

Znečištění si podle rozsahu žádá různé přístupy k čištění. Vždy je nutno metody zvážit a vybrat tu nejvhodnější, aby nedošlo k přílišnému narušení čištěného místa

Mechanické čištění kamenné podlahy

Tento způsob čištění kamene se provádí různými ručními nástroji za sucha nebo mokra, případně speciálními podlahovými stroji. Nástroje používané pro suchý úklid, jako je škrabání vyschlých zbytků ze stavby a jiných, mohou kámen poškodit a je tedy nutné postupovat opatrně. Podobného výsledku lze dosáhnout například drátěnými kartáči, kterými lze podlahy udržovat s nižším rizikem poškození za mokra.

Strojově se kamenná podlaha přebrušuje výkonnými bruskami s diamantovými kotouči, ať už na sucho či mokro. Přece jen mokré broušení je méně prašné a člověk jej může dělat i bez vysavače. Ostatně pokud budete přebrušovat kamennou podlahu na sucho, používejte vhodné ochranné pomůcky. Jemný kamenný prach totiž může zanášet plíce a způsobovat plicní onemocnění.  Pro větší plochy je lepší použit strojního čištění pomocí speciálních strojů.

Jako další možnost čištění se nabízí užití ručního tlakového stroje, kde hlavním činidlem je tlaková voda. Může být studená i teplá, ale s teplou se zvýší mycí účinek. Podle druhu kamene mohou být přidány abrazivní látky pro další zvýšení účinků. Ale pozor, ty narušují povrchovou vrstvu kamene. Tuto možnost lze využít na běžně špinavé plochy, zanesené řasami a lišejníky, různými výkaly nebo posypovou solí, kde špína není hluboko v kameni.

Velmi účinná metoda je čištění s vařící tlakovou vodou a párou – tzv. extraktor, přístroj čistící vřelou vodou a párou zároveň, současně vymyté nečistoty i odsává.

Chemické čištění

Tohoto způsobu čištění se užívá hlavně tam, kde je špína vsáknutá hloubkově. Většinou se přípravek nanese na postižené místo a nechá se působit po nějaký čas, podle pokynů výrobce, aby mohlo dojít k uvolnění nečistot. Poté se přípravek musí omýt několikrát čistou vodou, až do té doby, dokud voda nepění. Pro zvýšení účinnosti je dobré uvolněnou špínu čistit kartáčem. Rozhodně se ale musíte informovat které chemikálie a čistidla jsou vhodné pro daný typ kamene.

Impregnace a penetrace kamenných podlah

Pro ochranu kamenů se používají různé impregnace nebo penetrace, které jsou paropropustné, čímž dovolují materiálu dále dýchat a ten pak získává hydrofobní ochranu. Na vhodné impregnace se musíte informovat podle typu kamene.

K nanášení vosků na kamennou podlahu se používá jednokotoučový podlahový stroj. Ředěný vosk se nanese na očištěnou podlahu a strojem roznese po celé ploše. Výhoda naneseného vosku je v optickém sjednocení povrchu, zvýšení odolnosti proti vlhkosti a vyrovnání drobných nerovností. Avšak pozor, vosk nechrání před mechanickým poškozením.

Pakliže chcete protiskluzovou úpravu kamenné podlahy, můžete nanést speciální vosk, určený právě ke zvýšení protiskluzovosti povrchu. Nanáší se stejně jako jiné vosky. Následně opláchnete vodou. Denní údržba se poté nemění.

Kamenná podlaha a její renovace

Hladké povrchy s požadavkem obnovy lesku se renovují leštěním či broušením diamantem a leštícím práškem. Leštění dodá plochám hladký povrch, vyhladí póry, obnoví vysoký lesk a strukturu i texturu kamene. Zvýrazněno je také probarvení a zvedne se odolnost proti zvětrávání. Hrubě opracované povrchy se renovují broušením, pemrlováním, jehličkováním nebo opískováním.

Renovace lesku u měkkých mramoru či vápence se provádí krystalizací. Díky ní dochází k obnově lesku a zpevnění povrchu. Postupný proces zaobírá suchou i mokrou krystalizaci, které každá jednotlivá přináší kameni výše zmíněné vlastnosti.