Renovace prkenné podlahy

Je renovace prkenné podlahy důležitá? Prkenné podlahy patří mezi velmi často používané typy podlah, a to především v domácnostech. Avšak i u této krytiny je nezbytné po čase přistoupit k její renovaci. Parkety, palubky nebo plovoucí deskové podlahy z přírodních materiálů patří dnes k nejoblíbenějším podlahovým povrchům. Dříve se používalo především dřevo, dnes je návrat k němu pozvolný, avšak vytrvalý. Bohužel u dřevěných podlah často narážíme na překrytí dalšími krytinami, jako je třeba koberec, nebo linoleum, avšak tyto ty často kryjí velmi kvalitní podlahy. Pokud je poškozená krytina kvalitní ve většině případů stojí za to jí opravit. Zachováme pak její cennost i patinu historie, kterou v sobě nese.

Renovace prkenné podlahy, nebo výměna?

S problémem, zdali dřevěnou podlahu renovovat, nebo vyměnit Vám pomůže náš specializovaný personál zabývající se renovací prkenných podlah, který provede inspekci podlahy a na základě poškození určí nejlepší postup. Pokud je poškození podlahy menší stačí ji očistit a obrousit od špíny, nátěrů a vosků a poté vyměnit napadené části jinými prkny. Vrzání podlahy je způsobeno její křivostí, často k tomu vede prohnutí prken, či jejich oddělení od nosných trámků. V případě špatně osazených trámků to může způsobit jejich přesunutí a následné vrzání. Pokud jsou prkna nebo polštáře, spodní část podlahy, zcela opotřebované, je potřeba je vyměnit. Prkna k polštáři mohou být různě přidělaná, vruty, hřebíky, kolíky nebo lepením. Pokud budeme měnit celou podlahu, není třeba staré dřevo šetřit, jinak při renovaci prkenné podlahy postupujeme opatrně.

Proč je potřeba prkennou podlahu renovovat?

V případě renovace prkenných podlah nejčastěji přistupujeme k opravě kvůli mezerám mezi jednotlivými prkny. Tento problém může být způsoben chybou podlahy ale i změnou vlhkosti. Vysušená prkna se zužují, takže mezery mohou vzniknout rozdílnými teplotami v zimním a letním období. K rozestoupení prken může dojít i v případě změny způsobu vytápění v domácnosti. Mezery lze zatmelit různými typy tmelu, avšak pokud šířka mezi jednotlivými prkny přesahuje 3 mm, podlaha se „špánuje“. Při této technice se do škvír frézuje drážka.

Broušení betonové podlahy

Při renovaci veškerých typů dřevěných podlah často přistupujeme k broušení. Na broušení využíváme několik typů nástrojů, mezi které patří průmyslové vysavače a brusky. Jako firma, která se podlahám věnuje, známe strukturu materiálu, a proto vždy klademe důraz na použití nejvhodnějších prostředků. Při renovaci prkenných podlah dochází k výměně některých prken, případně k vložení drážek a zatmelení nerovností. Díky broušení docílíme jednotného vzhledu podlahy bez barevných rozdílů. Při broušení dřeva vzniká velké množství prachu, které se těžko uklízí, právě proto využíváme průmyslové vysavače připojené přímo na brusky a minimalizuje se tím znečistění prostředí.

Finální úpravy u renovace prkenných podlah

Každý povrch vyžaduje finální úpravu, která nám zajistí delší životnost podlahy. Konečnou úpravu provádíme lakováním, voskováním či olejováním. Podlaha je mechanicky zatěžovaný povrch, proto používáme kvalitní nátěrové materiály. Při renovaci prkenných podlah volíme některý z laků ředitelných vodou, nebo laky na bázi rozpouštědel, v závislosti na zatížení a druhu dřeva přihlédneme také k pružnosti, tvrdosti a odolnosti laku proti chemikáliím. Používáme vždy lak základní a na něj nanášíme svrchní lak. Jednotlivé vrstvy lehce přebrousíme pro získání vyššího lesku. K dalším úpravám patří také olejování k oživení dřeva a voskování.